Saptaphere Matrimony | Media and PR

Media And PR

As our numerous success stories prove, marriages are really made at Saptaphere Matrimony.

.


2021-08-17

.


2021-08-20

.


2021-06-28

.


2020-06-06

.


2020-10-09

.


2020-10-10

.


2020-10-09

.


2020-10-09

.


2019-11-21

.


2019-11-18

.


2019-11-19

.


2019-11-20

.


2021-11-19

.


2019-11-18सप्तफेरे  गुणगौरव पुरस्कार वितरण .. हा गेल्या अनेक वर्षापासून चाललेला एक समाजित उपक्रम आहे.समाजात उल्लेखनीय सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहनपर व त्यांच्यातील गुणांचा गौरव  करण्यासाठी सप्तफेरे वधू वर सुचक केंद्रातर्फे या सोहळ्याचे आयोजन करन्यात येते. २०१८ मधील या सोहळ्यातील ही क्षणचित्र Read More..
2018-08-05

शोध सुयोग्य जोडीदारचा...

2017-10-08